Uitgewerkt plan met afspraken over extra ondersteuning/begeleiding