College Bescherming Persoonsgegevens, op 1-1-2016 veranderd in Autoriteit Persoonsgegevens