Het vermogen om kleine stukjes informatie van bijvoorbeeld een situatie, taak of afbeelding, samen te voegen tot een geheel en hieraan betekenis te geven (context).