Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling. Cito ontwikkelt volgsystemen en toetsen voor basis- en voortgezet onderwijs en school- en centrale examens voor het VO. De CITO-toets wordt door bijna 80% van alle basisscholen gebruikt als eindtoets. Zie ook de alternatieven: ISI en GIVO-toets.