Commissie LeerlingenZorg. Deze commissie heeft een driedelige bovenschoolse taak: onderzoek, consultatie/advisering en begeleiding.