Een adviescommissie van het Zorginstituut Nederland. Tegenwoordig heet de Commissie Farmaceutische Hulp de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR).