Wij ondersteunen en versterken ouders van kinderen met problemen bij leren en/of gedrag in opvoeding, onderwijs en zorg

« Back to Glossary Index

Onafhankelijke commissie die aan de hand van landelijke regels bepaalde of een leerling recht heeft op speciaal onderwijs, of in aanmerking kwam voor een rugzakje binnen het reguliere onderwijs. De commissies warenondergebracht bij de Regionaal Expertise Centra (REC).

Op 1 augustus 2014 stopte de indicatiestelling door de CvI. Vanaf die datum werden door de CvI geen indicaties meer afgegeven. Met de inwerkingtreding van de Wet passend onderwijs verdwenen de Commissies voor Indicatiestelling.

« Back to Glossary Index

Deze website is gemaakt door Project Icarus!

Project Icarus is een uitdagende en leerzame plek voor jongvolwassenen met een beperking die zichzelf willen ontwikkelen op het gebied van computers en ICT.

Wil je ook je website laten maken door Project Icarus?