« Back to Glossary Index

Onafhankelijke commissie die aan de hand van landelijke regels bepaalde of een leerling recht heeft op speciaal onderwijs, of in aanmerking kwam voor een rugzakje binnen het reguliere onderwijs. De commissies warenondergebracht bij de Regionaal Expertise Centra (REC).

Op 1 augustus 2014 stopte de indicatiestelling door de CvI. Vanaf die datum werden door de CvI geen indicaties meer afgegeven. Met de inwerkingtreding van de Wet passend onderwijs verdwenen de Commissies voor Indicatiestelling.

« Back to Glossary Index