Commissie van Onderzoek

Oordeelt over toelaatbaarheid van een leerling tot cluster 2 onderwijs of begeleiding vanuit cluster 2.