Maatregelen die de gevolgen van de lees- en/of spellingproblemen beperken bij het lezen en schrijven van teksten. Voorbeelden hiervan zijn: opgaven in een groter lettertype, extra tijd bij maken van toetsen, niet meetellen van taalfouten en het gebruik van ICT-hulpmiddelen.