Commissie van Indicatiestelling, op 1-1-2014 verdwenen vanwege de Wet passend onderwijs.