College voor Toetsen en Examens. Kerntaken van het College voor Toetsen en Examens zijn de beschrijving van examenstof, het vaststellen van examenopgaven, het verantwoordelijk zijn voor de afname van staatsexamens en het normeren van de examens. Het CvTE zorgt voor goede examens en toetsen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.