Disruptive Behavior Disorder, ontwrichtende gedragsstoornis, een overkoepelende term voor ODD en CD met oppositionele, agressieve en antisociale gedragsverschijnselen. Bij CD komen alle drie de groepen gedragsverschijnselen terug.