Een overkoepelende term voor ODD en CD met oppositionele, agressieve en antisociale gedragsverschijnselen. Bij CD komen alle drie de groepen gedragsverschijnselen terug. Ook wel DBD genoemd.