Didactische LeeftijdsEquivalent. Het DLE drukt uit op welk niveau een leerling staat met het beheersen van de leerstof. Eén DLE is wat de gemiddelde leerling na één maand onderricht op de basisschool onder de knie heeft. Een DLE van 10 komt overeen met wat de gemiddelde leerling op  het einde van het eerste leerjaar of groep 3 heeft bereikt.