Document voor leerlingen met dyscalculie in het VO, waarin de gemaakte afspraken over voorzieningen en hulpmiddelen staan.