Medewerker binnen de school (voortgezet onderwijs) die zich bezighoudt met het coachen en begeleiden van leerlingen met dyslexie gedurende hun hele schoolloopbaan. De coach is meestal een mentor of remedial teacher en deze leert de leerling zoveel mogelijk zijn eigen problemen op te lossen.