De dyslexiescan bestaat uit vier vragenlijsten die door verschillende personen (leerlingen met dyslexie, docenten en mentoren, zorgspecialisten en de directie) moeten worden ingevuld. De school krijgt hiermee een beeld van het dyslexiebeleid dat zij voert en de uitvoering ervan.