Ernstige Spraak-/taalmoeilijkheden. In 2014 is deze term vervangen door TOS.