Onafhankelijke commissie die de experimenten en veldinitiatieven op het gebied van passend onderwijs evalueerde en de minister van OCW over de vormgeving van passend onderwijs adviseerde. De zittingstermijn van deze commissie eindigde op 31 december 2013.