Erkennen van Verworven Competenties. Het doel is het vaststellen van de verworven competenties, zodat ze door andere partijen erkend kunnen worden. EVC kan worden gebruikt door scholen en werkgevers.