Het kunnen doorzien dat woorden uit losse klanken bestaan (‘b’ is de eerste letter van ‘bal’ en ook van ‘boek’).