Federatie van Ouders van Slechthorende kinderen en van kinderen met Spraak-taalmoeilijkheden. Aangesloten bij Stichting Hoormij.