Verzamelnaam voor stoornissen waarbij duidelijk zichtbaar gedrag het belangrijkste kenmerk is, bijvoorbeeld ODD, CD of ADHD.