De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad houdt zich uitsluitend bezig met beleid op bovenschools niveau, dus met zaken die álle scholen die onder het bestuur vallen aangaan en heeft instemmings- en adviesbevoegdheid ten aanzien van een groot aantal beleidszaken.