« Back to Glossary Index

Een gezinshuis is bedoeld voor kinderen met ernstige gedragsproblemen die niet meer thuis kunnen wonen.

« Back to Glossary Index