Onderdeel van het ontwikkelingsperspectief. In het handelingsdeel staat welke ondersteuning de school wil bieden aan een leerling met een speciale zorgbehoefte.