« Back to Glossary Index

Het handelingsplan was een concreet plan dat zich richtte op het begeleiden van een leerling met een leer- en/of gedragsprobleem.

In het nieuwe stelsel passend onderwijs is het handelingsplan vervangen door het ontwikkelingsperspectief.

« Back to Glossary Index