Het Jenaplanonderwijs legt niet de nadruk op kennis, maar op inzicht, verbanden leggen en het vormen van een eigen mening. Leren doen de kinderen vooral samen, in stamgroepen, waarin ze met drie of vier rond een tafel zitten. Die stamgroepen zijn meestal 3 leerjaren groot.