Verzamelnaam voor de persoonsgegevens die de school verwerkt en bijhoudt over een leerling. Bevat rapporten, uitslagen van toetsresultaten, gegevens uit het leerlingvolgsysteem, verslagen van gesprekken met ouders en afspraken die er over de leerling zijn gemaakt. Zie ook Leerlingvolgsysteem.