Leerlinggebonden financiering

Dit werd ook wel het Rugzakje genoemd. Het was een bedrag dat de school ontving voor leerlingen met een handicap, ziekte, ernstige gedragsstoornis of psychisch probleem.

Met de komst van het nieuwe systeem van passend onderwijs is de landelijke indicatiestelling afgeschaft. Daarmee is ook de leerlinggebonden financiering (rugzakje) verdwenen. Dit budget gaat voortaan naar de samenwerkingsverbanden van de scholen. Doel hiervan is dat het geld efficiënter en effectiever kan worden ingezet ‘in de speciale of gewone klas’.