Leerlingvolgsysteem

Methode waarbij de leer- en sociale ontwikkeling van een kind gevolgd via toetsscores. Zie ook Leerlingdossier.