Techniek om begrijpend lezen te verbeteren door te kijken naar de structuur van een tekst (titel, inleiding, tussenkopjes, slot) en daarbij het onderwerp en de hoofdgedachte (mening van de schrijver) te formuleren.