De mate waarin een leerling de letter kan herkennen, benoemen en de koppeling tussen een klank en letter kan maken.