LeerlingGebonden Financiering (Rugzak). Bestaat niet meer sinds de invoering van Passend Onderwijs op 1-8-2014.