Hier kunnen jeugdigen met een beperking logeren. Er zijn ook speciale logeerhuizen voor kinderen met ADHD en/of ASS. De zorg en aandacht die mantelzorgers normaal geven, wordt dan tijdelijk overgenomen door anderen.