(school voor) kinderen met Leer- en OpvoedingsMoeilijkheden. Vervangen door SBO.