(school voor) Langdurig Zieke Kinderen (valt onder cluster 3)