Via de medezeggenschapsraad kunnen ouders, personeel en leerlingen invloed uitoefenen op het beleid van een school.