Niet-geregistreerd (genees)middel dat regelmatig wordt voorgeschreven bij slaapproblemen bij kinderen met ADHD.