Chemische stof die verwant is aan amfetamine en de grondstof vormt voor RitalinConcertaEquasym en Medikinet. Eerstekeuzemiddel bij ADHD. Valt onder de Opiumwet.