Methylfenidaat

Chemische stof die verwant is aan amfetamine en de grondstof vormt voor Ritalin, Concerta, Equasym en Medikinet. Eerstekeuzemiddel bij ADHD. Valt onder de Opiumwet.