Medisch KinderDagverblijf. Dit is een instelling voor dagopvang van kinderen van 0 tot 7 jaar.