Onderwijs, waarbij iedere leerling zijn of haar eigen aanpak volgt. De leerkracht is vooral begeleider van het leerproces. Sociale vaardigheden zijn hier erg belangrijk en in eenzelfde klas zitten jonge en oudere leerlingen door elkaar. De ene keer zijn ze dus de ‘helper’ en de andere keer zijn ze de ‘geholpene’.