« Back to Glossary Index

Op overeenstemming gericht overleg kan verwijzen naar verschillende soorten overleg:

Het bestuur van het samenwerkingsverband overlegt met alle gemeenten in het samenwerkingsverband over het ondersteuningsplan. Dit op overeenstemming gericht overleg gaat over de inhoud van het ondersteuningsplan, de ondersteuning aan leerlingen, de aansluiting op jeugdzorg, het leerlingenvervoer en de huisvesting van het onderwijs.

Scholen voeren op overeenstemming gericht overleg met ouders over het ontwikkelingsperspectief.

 

« Back to Glossary Index