Orthopedagogisch Didactisch Centrum. Dit is een aparte locatie (geen zelfstandige school), waar kinderen met een LWOO-beschikking of leerlingen die bekostigd worden uit het regionale zorgbudget van het samenwerkingsverband worden opgevangen.