Permanente Commissie Leerlingenzorg passend onderwijs. Regelt de toelaatbaarheid van een leerling voor het speciaal onderwijs. Speelt ook een rol in de samenwerkingsverbanden.