Handelend (uitvoerend) optreden, zonder talige ondersteuning