Beoordeelt of plaatsing op een speciale school voor basisonderwijs noodzakelijk is.