Aanduiding van een groep stoornissen die doordringen in het totale ontwikkelingsverloop, waaronder de sociale, motorische en taalontwikkeling.