Performaal (=ruimtelijk inzicht) Intelligentie Quotiënt