Een bijzondere vorm van hulp aan uit huis geplaatste jeugdigen. Als een jongere niet meer thuis kan wonen zal altijd eerst bekeken worden of deze jongere op kan worden genomen in een pleeggezin.